70 Million Thailand | 70 ล้านคนไทยรักกัน
logo

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รับทราบการเพิ่มวันหยุดราชการในวันพฤหัสบดีที่ 26 ต.ค. นี้ โดยวันดังกล่าวเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีฯ

More Post

วอนช่วยเหลือ เด็กเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์

สร้างตึก = สร้างบุญ สานต่อโครงการสุดท้ายของพ่อ

ชวนเด็กศิลป์มา อาสาช่วยผู้ป่วยกันเถอะ

"กันต์" Brand Ambassador โครงการ 70millionthailand

นพ.ประสิทธิ์ ขอเป็น 2 มือ แทนคนไทย ประคองพระบรมโกศ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รับทราบการเพิ่มวันหยุดราชการในวันพฤหัสบดีที่ 26 ต.ค. นี้ โดยวันดังกล่าวเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีฯ

More Post