ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รับทราบการเพิ่มวันหยุดราชการในวันพฤหัสบดีที่ 26 ต.ค. นี้ โดยวันดังกล่าวเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีฯ