70 Million Thailand | 70 ล้านคนไทยรักกัน
logo

อาสา “เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง” กิจกรรมนี้เริ่มจากการ ทำกิจกรรมเพื่อผู้ป่วยไตเรื้อรังกลุ่มหนึ่ง ซึ่งต้องล้างไตถี่ทำให้เสียเวลา มีค่าใช้จ่ายสูงและเป็นอุปสรรคในการทำงาน และหลายรายมีโรคเรื้อรังอื่นๆต่อเนื่องด้วย จากการทำกิจกรรมกับผู้ป่วยไตเรื้อรังทำให้เราได้เรียนรู้ว่ายังมีผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากหลายสาเหตุมีความทุกข์ยากและลำบากไม่น้อยกว่าผู้ป่วยไต อาทิ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยแผลเรื้อรัง และโรคเรื้อรังอื่นๆ ต่อมาจึงได้พิจารณาช่วยเหลือแบ่งปันไม่เฉพาะผู้ป่วยไต แต่ครอบคลุมถึงโรคเรื้อรังอื่นๆแก่ผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก และก็อีกเช่นกัน กิจกรรมอาสาของเราก็เป็นเพียงกำลังเล็กๆ ที่จะช่วยเหลือผู้ปํวยที่ประสบปัญหา พร้อมกับส่งเสริมสังคมแห่งการให้ การแบ่งปัน ในขณะเดียวกันอาสาสมัครได้ร่วมพัฒนาตนเองและเรียนรู้สังคมด้วย

กำหนดการ วันที่ 3 มิย  60

สถานที่ : ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม @ Thai Volunteer Service Bldg.

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

13:00 – 13:30 ลงทะเบียน

13:30 ทำความรู้จักกัน แนะนำโครงการ การทำกิจกรรม กิจกรรมเรียนรู้กาย ใจ แล้วลงมือเขียนลาย ใส่ศิลป์บนเสื้อ ให้ได้เสื้อฝีมือของเรา และลวดลายตามใจตัวเอง นำผลงานมาแลกเปลี่ยนชื่นชมกัน และบอกเล่าเรื่องราว

17:00 จบกิจกรรม เสื้อที่ตัวเองรังสรรค์ ทุกท่านจะได้รับไปเป็นผลงานใช้เองหรือจะมอบเป็นของขวัญให้ผู้อื่นต่อไป

สมัครภายในวันที่ 2 มิย 60

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ร่วมบริจาคสมทบค่าเสื้อและอุปกรณ์ทำลายเสื้อของเด็กและผู้ใหญ่ ชุดละ 180 –280 บาท ตามขนาดของเสื้อ โดยร่วมสมทบในวันกิจกรรมได้เลย – กรุณาเตรียมเงินให้พอดีเผื่อไม่มีเศษทอน  **ผู้เข้าร่วมที่บริจาคสมทบสามารถขอออกใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้

สำหรับท่านใดที่มีเวลาว่างชอบวาดและอยากช่วยเหลือผู้ป่วยไตเรื้อรัง ก็ชวนเพื่อนๆไปกันเยอะๆนะคะ

โทร./ Phone095-9977724 (เวลางาน)

E-mailvolunteerservice@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.jitarsabank.com/event/view/3438

More Post

วอนช่วยเหลือ เด็กเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์

หนุ่มหน้าใส "ไวท์" ชวนแฟนๆมาโหลดกัน

มอบรองเท้าคู่ใหม่ให้น้อง แค่ 99 บาท

โครงการ ๓๖๕ วัน ถักอุ่น ให้คลายหนาว ปีที ๗ ครั้งที

Good Idea Digital CSR by New Balance

อาสา “เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง” กิจกรรมนี้เริ่มจากการ ทำกิจกรรมเพื่อผู้ป่วยไตเรื้อรังกลุ่มหนึ่ง ซึ่งต้องล้างไตถี่ทำให้เสียเวลา มีค่าใช้จ่ายสูงและเป็นอุปสรรคในการทำงาน และหลายรายมีโรคเรื้อรังอื่นๆต่อเนื่องด้วย จากการทำกิจกรรมกับผู้ป่วยไตเรื้อรังทำให้เราได้เรียนรู้ว่ายังมีผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากหลายสาเหตุมีความทุกข์ยากและลำบากไม่น้อยกว่าผู้ป่วยไต อาทิ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยแผลเรื้อรัง และโรคเรื้อรังอื่นๆ ต่อมาจึงได้พิจารณาช่วยเหลือแบ่งปันไม่เฉพาะผู้ป่วยไต แต่ครอบคลุมถึงโรคเรื้อรังอื่นๆแก่ผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก และก็อีกเช่นกัน กิจกรรมอาสาของเราก็เป็นเพียงกำลังเล็กๆ ที่จะช่วยเหลือผู้ปํวยที่ประสบปัญหา พร้อมกับส่งเสริมสังคมแห่งการให้ การแบ่งปัน ในขณะเดียวกันอาสาสมัครได้ร่วมพัฒนาตนเองและเรียนรู้สังคมด้วย

กำหนดการ วันที่ 3 มิย  60

สถานที่ : ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม @ Thai Volunteer Service Bldg.

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

13:00 – 13:30 ลงทะเบียน

13:30 ทำความรู้จักกัน แนะนำโครงการ การทำกิจกรรม กิจกรรมเรียนรู้กาย ใจ แล้วลงมือเขียนลาย ใส่ศิลป์บนเสื้อ ให้ได้เสื้อฝีมือของเรา และลวดลายตามใจตัวเอง นำผลงานมาแลกเปลี่ยนชื่นชมกัน และบอกเล่าเรื่องราว

17:00 จบกิจกรรม เสื้อที่ตัวเองรังสรรค์ ทุกท่านจะได้รับไปเป็นผลงานใช้เองหรือจะมอบเป็นของขวัญให้ผู้อื่นต่อไป

สมัครภายในวันที่ 2 มิย 60

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ร่วมบริจาคสมทบค่าเสื้อและอุปกรณ์ทำลายเสื้อของเด็กและผู้ใหญ่ ชุดละ 180 –280 บาท ตามขนาดของเสื้อ โดยร่วมสมทบในวันกิจกรรมได้เลย – กรุณาเตรียมเงินให้พอดีเผื่อไม่มีเศษทอน  **ผู้เข้าร่วมที่บริจาคสมทบสามารถขอออกใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้

สำหรับท่านใดที่มีเวลาว่างชอบวาดและอยากช่วยเหลือผู้ป่วยไตเรื้อรัง ก็ชวนเพื่อนๆไปกันเยอะๆนะคะ

โทร./ Phone095-9977724 (เวลางาน)

E-mailvolunteerservice@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.jitarsabank.com/event/view/3438